یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ |

زمان برنامه ای ایرلاین شماره پرواز مبداء وضعیت نوع هواپیما
SkyTeam 9988 تهران به موقع بوئینگ 737-800
2018-06-02 Oneworld 9999 مشهد به موقع بوئینگ 737-800
Oneworld 88777 مشهد به موقع ایرباس
2018-06-08 SkyTeam 88888 تهران به موقع بوئینگ 737-800
زمان برنامه ای ایرلاین شماره پرواز مبداء وضعیت نوع هواپیما
2018-07-13 SkyTeam 212 با تاخیر بوئینگ 737-800
2018-06-21 Alliance Airline 222 مارسی به موقع بوئینگ 737-800
اطلاعات پرواز

فهرست فرودگاه ها

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ |

مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
2018-07-13 2018-07-13 SkyTeam 212 با تاخیر بوئینگ 737-800
2018-06-21 2018-06-21 Alliance Airline 222 مارسی به موقع بوئینگ 737-800
زمان برنامه ای ایرلاین شماره پرواز مبداء وضعیت نوع هواپیما
SkyTeam 9988 تهران به موقع بوئینگ 737-800
2018-06-02 Oneworld 9999 مشهد به موقع بوئینگ 737-800
Oneworld 88777 مشهد به موقع ایرباس
2018-06-08 SkyTeam 88888 تهران به موقع بوئینگ 737-800
هواپیما
مقصد
تور
هتل
پشتبانی آنلاین